המאבק על חיי הפליטים מתקן חולות
שאלות, עדכונים ועוד.
hp-i-info-icon

ד.וולפרט - משרד עורכי דין
להיות בידיים טובות

טלפון נייד: 054-6446177
משרד: 03-6398989
דוא”ל: dinaw.law@gmail.com
כתובת: רחוב החשמונאים 91 תל אביב

המאבק על חיי הפליטים מתקן חולות

רקע:

בשנת 2015, נמצאים כ 55,000 פליטים (נקראים גם מסתננים ומהגרי עבודה ע"י הרשות) במדינת ישראל ע"פ הערכות המדינה.

פליטים אלו מגיעים ברובם המוחלט מסודן ואריתראיה.

מדינת ישראל מאז תחילת זרם הפליטים בשנת 2006 הקפידה לנקוט בחוסר עניין וללא מדיניות ברורה ומוחלטת. מדינת ישראל לא בדקה כלל את זכאותם של הפליטים לקבלת מעמד פליטות ומסתפקת

בכיבוי שריפות בלבד.

זאת ניתן לראות מהתנהלות המדינה בשחרור הפליטים בעיר אילת והתנגדות תושבי העיר לכך.

זאת ניתן לראות במגבלות שהוטלו עליהם באזורי התעסוקה (נוהל חדרה גדרה)

התבטאויות פופוליסטיות של שרים, כגון שרת החינוך הגברת מירי רגב, השר אלי ישי והשר גדעון סער.

ללא מדיניות וללא בדיקה אמיתית מי הוא הפליט העומד בקריטריונים, מי הוא מהגר העבודה שאותו ניתן להוציא ע"פ חוק מהמדינה ומי הוא מסתנן המבקש "לשפר תנאי חיים", הכינויים להם זוכים הפליטים מהרשות והמדינה והמבקשים לקבע את הכינוי בנוהל ובחוק, אינו נכון. ניתן ללמוד זאת גם מכמות בקשות הפליטות שנבדקו ע"י המדינה והרשות ואלו שאושרו על ידן.

ללא מדיניות וללא נהלים ברורים, נתן משרד הפנים הוראות והנחיות סותרות למעסיקים ולפליטים בדבר זכותם לעבוד או מגבלות לעבודה, סוגי האשרות והמגבלות החלות על האשרות.

הפליטים הופנו באופן יזם ע"י המדינה לפריפריה ולשכונות פחות מבוססות והמצב שנוצר הוא עימות בלתי פוסק בין הפליטים לתושבים, בצדק מצד שני הצדדים.

המדינה, אשר לא הצליחה לגבש מדיניות בדבר הפליטים, אינה מוכנה להתעמת בבתי דין בינלאומיים וחששה מפני דעת הציבור, הולכת בין הטיפות ומייצרת פתרונות לא מעשיים, לא מוסריים ולא הגונים על מנת

להכביד על הפליטים וליצור מצג שווא של עשייה.

חד מפתרונות אלו, הוא מתקן  חולות. בניגוד מוחלט לכיוני שהוענק למתקן, המדובר במתקן כליאה ולא שהייה כיוון שזכותם של הפליטים לצאת ממנו באופן קבוע או לכמה ימים נשלל מהם, זכות העבודה נשללת מהם, והם כפופים לנוהלי המקום.

אלו הם תמונות הארוחות אותם נותן מתקן חולות לשוהים.

מזון חולות - 06     מזון חולות - 05   מזון חולות - 04   מזון חולות - 03

 

מזון חולות - 02   מזון חולות  - 01

אלו תמונות מסביבת מתקן חולות הנמצא כמה עשרות מטרים מלולים ומרפת אשר מדיפים ריחות צחנה איומים:

מתקן חולות - 01מתקן חולות - 02מתקן חולות - 03

החל מחודש אוגוסט 2015 ובשל החלטת בית המשפט הגבוה לצדק לדחות חלקית את טענות ארגוני זכויות האדם בנושא הפליטים ושליחתם ל מתקן  חולות,

החלו פליטים רבים מקבלים הוראות שהייה ל מתקן  בחולות.

לפליטים נערכים ראיונות ושימועים לפרוטוקול כאשר אלו אינם אלא עלה תאנה של הרשות ומדינת ישראל לצורך הכשרת הוראת השהייה ולא בדיקה דקדקנית

האם המדובר בפליטים או במהגרי עבודה, האם מדובר באדם בעל בעיות נפשיות, חברתיות, גופניות שלא ניתן להכניסו למתקן הכליאה או שמדובר באדם שניתן להכניסו ל מתקן חולות.

ראיונות אלו נערכים ע"י פקידי הרשות שאין להם כל הכשרה ממשית בתחום, לא רפואית, לא פסיכולוגית, לא מטעם גורם רווחה. חוסר ההכשרה והלהט של המדינה והרשות להכניס את

כלל הפליטים למתקן פועל לרעת הפליטים.

טענות היכולות לעורר שאלות בדבר יכולתם של הפליטים להיות מוחזקים בתנאי כליאה אינן זוכות ליחס והפליטים ברוב רובם המכריע מקבלים הוראות שהייה בן אם יש להם בעיות רפואיות וגופניות ובין אם

יש להם בעיות פסיכולוגיות.

כמו כן, ההתעלמות המוחלטת של הרשות מחוזים והתחייבויות של הפליטים, גם היא מעוררת שאלות באשר לתאימות ההתנהלות לדין. התעלמות מחוזי שכירות שנחתמו בין הפליטים לבעלי דירה, התחייבויות מעסיקים ואל המעסיקים, כגון הלוואות ועוד, כל אלו אינן מפריעות לרשות להוציא לפועל את הדרישה להתייצבות במתקן הכליאה.

 

מה עליכם לעשות בעת קבלת הדרישה לזימון לראיון או שימוע?

התייעצו עם עו"ד מומחה בתחום, עו"ד המומחה, ישמע את סיפורכם וידלה ממנו את הנתונים ועובדות שיסייעו לכם בהמשך הדרך. עו"ד יעבור אתכם על הסיפור, יתן דגשים ועצות ויבהיר מה מותר ואסור

לרשות לעשות בעת הראיון וכיצד להתנהג.

זימון למתקן תקבלו בין בכל מקרה וההכנה היא לקראת הפנייה לביה"ד לעררים.

לאחר קבלת פרוטוקול הראיון, עו"ד ואתם תכינו יחד את הערר המערער על הוראת השהייה והמבקש לדחות או לבטל את העברתכם למתקן הכליאה בחולות.

 

התקשרו אלינו כבר עכשיו לייעוץ מומחה!

 

 

 טרם הדחייה

לאחר הדחייה

ביקורת מול שביעות רצון

ארגוני זכויות האדם על החלטת בג"צ

הגבלת השהייה במתקן חולות

לשבור את רוחם

קולות מחולות

אתר מתקן חולות

דירת החולות – המתקן שליד המתקן שבחולות.

תלונות מזון רקוב במתקן הכליאה חולות

לפגישת ייעוץ לא מחייבת, פנה אלינו עוד היום   נייד: 054-6446177
או השאר פרטים