אשרות במדינת ישראל
שאלות, עדכונים ועוד.
hp-i-info-icon

ד.וולפרט - משרד עורכי דין
להיות בידיים טובות

טלפון נייד: 054-6446177
משרד: 03-6398989
דוא”ל: dinaw.law@gmail.com
כתובת: רחוב החשמונאים 91 תל אביב

אשרות במדינת ישראל

מי מעניק אשרה?

אשרה היא בעצם ה"ויזה" המוטבעת בדרכונו של אזרח זר המבקש להיכנס לישראל ע"פ חוק. הזכות להעניק אשרת כניסה לארץ נתונה ביידי שר הפנים בהתאם לבחוק הכניסה לישראל תשי"ב 1952:

סוגי אשרות ורשיונות ישיבה

  1. (א)  שר הפנים רשאי לתת –

(1)   אשרה ורשיון לישיבת מעבר – עד לחמישה ימים;

(2)   אשרה ורשיון לישיבת ביקור – עד לשלושה חדשים;

(3)   אשרה ורשיון לישיבת ארעי – עד לשלוש שנים;

(4)   אשרה ורשיון לישיבת קבע;

(5)   רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה.

(ב)  אשרה ורשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור יכול שיינתנו לקבוצת בני-אדם בצוותא.

(ג)   לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר כהגדרתו בפרק ד'1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (בחוק זה – חוק עובדים זרים), אלא אם כן המבקש להעסיק את העובד הזר מחזיק בהיתר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, ורשאי שר הפנים לקבוע כי לגבי עובדים זרים בתפקידים מסוימים שקבע או לגבי סוגי עובדים שקבע, מתן אשרה או רישיון ישיבה אינו טעון היתר כאמור; שר הפנים יציין באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לעובד זר את תחום עיסוקו.

זכות הערעור:

הסמכות שניתנה לשר הפנים, ואותה הוא מאציל בעצם לפקידיו, ניתנה לו כסמכות מנהלית. מדוע הדבר חשוב?

מכיוון שאם החלטת שר הפנים ופקידיו ניתנו מתוקף סמכות מנהלית, כל החלטה כזו ניתנת לערעור ולבחינה נוספת הן במסגרת משרד הפנים עצמו, הן במסגרת בית הדין לעררים והן באמצעות בתי המשפט השונים בארץ.

חשוב לזכור, ניתן לערער על כל החלטה מנהלית וכל החלטה מנהלית נדרשת לעמוד בתנאים, כללים וחוקים ברורים. כאשר הפקיד לא עמד בתנאים בכללים ובחוקים אלה, דין ההחלטה להתבטל וניתן לדון בה מחדש.

סוגי אשרה

מדינת ישראל מנפיקה מספר סוגים של אשרות הניתנות לאזרחים זרים ע"פ אופייה של השהייה בארץ. להלן פרוט של ארבע סוגי אשרות. במידה והנך מתעניין באשרה מסוג אחר, תוכל ליצור קשר עם משרדנו בלחיצה כאן.

אשרת תייר:

הסוג השכיח ביותר, הוא אשרת ביקור הניתנת לתיירים זרים המבקשים לבקר בארץ.

שמה של האשרה הוא B/2 וישנן כמה אפשרויות לקבלת אשרה זו.

הדרך הראשונה היא באמצעות הגעה לנציגות ישראלית במקום מושבו של האזרח הזר. על האזרח הזר להצטייד בדרך כלל במסמכים רבים שיאפשרו לנציגות לבחון את כנות הבקשה והאם מדובר אכן בתייר או שמא מדובר ב"מהגר עבודה".

הדרך השנייה היא קבלת האשרה בעת הכניסה לישראל.

ישנן מדינות אשר חתמו על הסכם עם מדינת ישראל להקלות בכניסה לארץ. אזרחים של מדינות אלה אינם נדרשים להגיע לנציגות ישראלית על מנת לקבל אשרה, והם מקבלים אותה עם כניסתם לארץ במעבר גבול מסודר.

לרשימת המדינות ובירור אם יש צורך באשרת כניסה לארץ או לא, לחץ כאן.

אשרת התייר ניתנת בדרך כלל לכניסה אחת בת חודש ימים ותוקפה הוא לשלושה חודשים מיום הטבעתה בדרכון.

אשרת סטודנט:

אשרה זו נקראת אשרת A/6 והיא ניתנת לתלמידים וסטודנטים המגיעים לארץ במסגרת לימודית.

על מנת לקבל אשרה זו על הסטונדט הזר להגיע לנציגות! לא ניתן לקבל אשרה זו בכניסה לארץ באופן אוטומטי. בנציגות עליו להציג אישור ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בנוסף למסמכים אותם עליו להציג בבקשתו לקבלת אשרת תייר וכן להציג מסמכים המעידים על יכולתו לכלכל עצמו בארץ ולממן את לימודיו.

יודגש כי אשרת סטודנט אינה אשרת עבודה ואין הסטודנט יכול לעבוד אלא אם כן נאמר כך באשרה במפורש או כעבודת התמחות.

אשרת ללימודי רפואה לסטודנט זר חייבת להיות מאושרת גם ע"י משרד הבריאות בשל תקופת ההתמחות בארץ.

אשרות לעובדים מומחים וסיעודיים – ראה מאמרנו בנושא.

מדיניות הכניסה לישראל של משרד הפנים:

מדינת ישראל חתמה על אמנות עם מדינות רבות ובכך הסכימה כי אזרחי מדינות אלה לא יהיו זקוקים לבקש אשרות כניסה לארץ מהנציגות ויוכלו לבקש אותן בכניסתם לארץ בלבד. למרות זאת, גם אזרחי אותן מדינות עוברים בדיקה וראיון בכניסתם לארץ ומשרדנו טיפל אף באזרחים ממדינות אלה אשר כניסתם לארץ סורבה בשדה בתעופה הישראלי עצמו.

אזרחי המדינות עמן לא חתמה מדינת ישראל על האמנות נמצאים בסיכון גבוה לסירוב בקשתם. אותם אזרחים חייבים להוכיח כי הם מגיעים לתיירות בלבד, יש להם יכולת כלכלית לממן עצמם בזמן השהייה בארץ וכי הם אינם מגיעים או נכנסים לארץ בתואנה אחת אך הלכה למעשה הם נכנסים לארץ מסיבה אחרת.

אזרחים אלה נדרשים להכנה לפני כניסתם לארץ ובדיקת מסמכיהם בעין מקצועית בטרם יוגשו לנציגות. הסיבה היא פשוטה, סירוב של הנציגות ירשם במערכת! סירוב זה יופיע בכל נציגויות ישראל והמבקש אשרת כניסה לא יוכל להיכנס לארץ לתקופה ארוכה ביותר.   

 

שירותי משרדנו:

  1. משרדנו יוכל לבדוק את המסמכים לפני הגשתם לנציגות ולהנחות אם יש צורך בהמצאת מסמכים נוספים בעת הגשת הבקשה לנציגות.
  2. משרדנו יוכל להכין את מבקש האשרה לקראת השאלון אותו יצטרך למלא בעת הכניסה לארץ.
  3. משרדנו יוכל למנוע ולעצור גירוש מהארץ לפי החלטת משרד הפנים.

מקורות ועיון בנושא זה:

חוק הכניסה לישראל

אתר משרד החוץ לבדיקת הצורך בקבלת אשרות

פסק דין הונאם – עיתונאי בריטי שכניסתו סורבה לארץ.

משרדנו נמצא כאן כדי לסייע לכם.  

מלא את פרטיך כאן  או צור קשר.

 

לפגישת ייעוץ לא מחייבת, פנה אלינו עוד היום   נייד: 054-6446177
או השאר פרטים